dodatečné

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY – tu o kovářovic kobyle znáte?

Tenhle článek je opravdu ze života. Náš zahradní domek a přístřešek – a jejich legalizace.

ANEB

Když má projektant na svém pozemku černou stavbu – tedy už nemá 🙂

Červen 2023

Musím se pochlubit, protože zaprvé mám ohromnou radost a zadruhé Vás všechny určitě potěší, že i kovářova kobyla chodí bosa.. Ano, i my doma jsme řešili černou stavbu. Máme novostavbu – tedy novostavbu – jak se to vezme. Bydlíme v našem domě 15 let, prožili jsme tu 16 Vánoc, narodily se nám dvě holčičky a máme už druhého psa. Ale o tom dnešní článek nebude.

Jde o legalizaci staveb na pozemku, které nebyly povoleny. Ale vzhledem ke stáří nejde o pasport, který na stránkách řeším nejčastěji. 

ČERNÁ STAVBA

Když jsme začali stavět, první, co na parcele stálo, byla staveništní buňka. Tenkrát vydražená za skvělé peníze, v dobrém stavu, prostě byl to KAUF. A protože přes naši parcelu jezdili s materiálem i sousedi, tak se buňka nakladačem vrzla těsně do rohu, jak nejvíc to šlo. Prostě ať náklaďák projede mezi deskou a buňkou na další pozemek. Nikdo tehdy nepřemýšlel, co to může do budoucna udělat.


No a jak to tak bývá, buňku jsme na místě už nechali. Oplechování šlo dolů, místo rovné střechy jsme udělali sedlovou, aby vznikla půdička na prkna, gumy na auto a ostatní čurbes. Střechu jsme vytáhli kousek ven, ať neprší na dveře a poslední byla fasáda v barvě domu… prostě zahradní domeček par excellence.

No a aby toho nebylo málo, ještě jsme k domu přistavili přístřešek na auto – pergolu, jak to nazvat. Pozemek kolem domu byl pořád evidován jako orná půda – to už byl takový bonus jako třešnička na dortu. Prostě klasika. Člověk tehdy dělal vše, jak si myslel, že je správně a ona to nebyla tak úplně pravda.

  • zahradní domek
  • přístřešek na auto
  • celý pozemek stále jako orná půda

Takže jsem se rozhodla dát všechno do pořádku. Kdybych, kdybych to byl tušil 😊 Psal se začátek roku 2019, mně se právě narodila druhá holčička, takže bylo trochu času se opřít do odkládaných věcí. Využít těch chvil, kdy malé miminko spokojeně spinká. 

Proč mi to vlastně tak vadilo a začala jsem to řešit? Protože když v roce 2018 přišel velký vichr, nějak se stočil mezi naším domem a terénní vlnou, kterou na zahradě máme, a obrovskou silou nám to vyvrátilo dva betonové sloupky plotu. V tom větru to vypadalo, že nám půl betonového plotu s dřevěnou výplní tancuje a vlní se. Až při nahlášení na pojišťovně jsme zjistili, že nemáme plot součástí pojistky..  

TIP

ZKONTROLUJTE SI CO JE A CO NENÍ SOUČÁSTÍ VAŠEHO POJIŠTĚNÍ A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Dobře, špatná smlouva, naše chyba.. Takže opravit za své, vyztužit víc.

Ale já začala pátrat, co vše teda není součástí pojistky. Pojišťovna by zřejmě neplnila – nebo jen částečně – stavby, které nejsou evidovány/správně povoleny. A to mě vyděsilo. Proč platit pojistku, když by pak opět k ničemu nebyla.

Takže jsem se vydala do boje. Jen jsem nečekala, že to bude tak dlouhá bitva😊.


První, co jsem se vydala řešit, bylo pořízení nového geometrického plánu. Zavolala jsem místního geodeta a prosila o zaměření. Sice ještě nevládl covid, ale času i tak moc nikdo neměl. Takže to bylo na víc telefonátů a nějakou dobu to trvalo. Pan geodet nakonec dorazil. Zaměřoval ve stejnou chvíli i dům babičky, pro kterou jsem vypracovávala pasport stavby.

Ale zpět k nám. Houpala jsem malou v kočárku a přitom jsme se dohadovali, co tedy vlastně chceme zaměřit. Moje odpověď byla jasná: „Změřte to tak, aby to bylo správně.“ Následoval smích. Nechci to shazovat, ale výklad katastrálního zákona a stavebního zákona je odlišný. Diskuse byla dlouhá, vyšla z toho domluva, ať je to zakreslené, jak jen to nejlépe jde.
Byl červenec 2019 a my v ruce drželi svůj nový geometrický plán. Sláva.

Mezitím ale přišla revize katastru. A i nám domů dorazil TEN dopis. Spousta objektů v naší obci nebyla v pořádku. A i po pěti letech je těch nedořešených nesouladů stále dost.

Z dopisu od katastrálního úřadu nám tedy vyšlo, že je třeba vyřešit „nezapsanou stavbu“ a zároveň změnit druh pozemku. Pozemek kolem domu byl totiž do té doby vedený jako orná půda. A správně by měl být pozemek kolem rodinného domu užívaný jako zahrada zapsán – kdo by to byl řekl – jako zahrada. O ornou půdu už se nejedná, těžko by už po Vaší zahradě proháněl traktor, že.

I VY MÁTE POZEMEK VEDENÝ JAKO ORNÁ PŮDA?

pokud se Vás týká stejný problém - změnu druhu pozemku řeším v samostatném návodu

My měli při revizi výhodu, že už byl geometrický plán zpracovaný, i když ještě nebyl zapsaný. Žádný velký problém to tehdy nebyl. Paní úřednice viděla, že na tom pracujeme, a to jí na nějakou dobu stačilo.
Tak a vyrazili jsme na stavební úřad. Zjistit, jakým způsobem věc napravit. Stavba nebyla povolená – ono se totiž o žádnou stavbu původně nejednalo. Ale stavební úpravy, které jsme provedli, už ze staveništní buňky stavbu udělaly.

Co to vše znamená?

Jediným možným řešením bylo dodatečné povolení stavby. A aby toho nebylo málo, stavba stojí blíže než 2 m od hranic pozemku – no protože jsme ji prostě dali k tomu plotu že. Takže jsme museli žádat také o povolení výjimky z umístění.

Stavbu jsem zaměřila podle skutečnosti a začala připravovat projektovou dokumentaci. Vlastně ve dvojím vyhotovení – nejdříve pro výjimku a poté pro dodatečné stavební povolení. Na výjimku totiž není právní nárok. Pokud by ji úřad nepovolil, samotné dodatečné povolení není možné řešit. Pro obyčejného člověka, který si sám dokumentaci nemůže připravit, to znamená oslovit projektanta.

Žádost o povolení výjimky jsem na stavební úřad podávala v září 2019. Součástí byly výkresy, technický popis a souhlasy všech sousedů a příslušného obecního úřadu.

Pro zajímavost uvádím všechny doklady, které k tomu byly vydány:
  1. oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky
  2. výzva k zaplacení správního poplatku (jen správní poplatek pro úřad 5000,- Kč)
  3. rozhodnutí povolení výjimky – pro informaci termín prosinec 2019
  4.  Nabytí právní moci rozhodnutí – březen 2020 (bohužel došlo k průtahu, jelikož vlastníci sousední parcely byli cizinci)

Jakmile jsme měli výjimku vydanou, vrhla jsem se do dopracovávání dokumentace ke stavbě. Tady je tedy možná můj průtah – teoreticky jsem mohla dokumentaci zpracovat rychleji, ale s malými dětmi to jde hůř, do toho jsem dlouho čekala na statika, a pak taky ten covid .. všechno trvalo.

Ale po nějaké době jsem se do toho tedy ponořila a dokumentaci jsem připravila. No ono vlastně nešlo jen o dokumentaci – bylo třeba zajistit vyjádření odboru životního prostředí k provedené stavbě a také zažádat o odnětí zemědělské půdy ZPF (poplatek 6000,- Kč za navýšení oproti původnímu vynětí, kde jsme měli zastavěnou plochu domu a 50 m2 na zpevněné plochy).

Na Vánoce 2020 byla v mašličkách a čekala na odvezení na úřad. My jsme si celá rodina mezitím o svátky mohli dosyta „užívat“ covidu.

V průběhu příprav dokumentace jsem na katastru nemovitostí zažádala o Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. Tuhle žádost jsem podávala v listopadu 2020. Pokud se tenhle případ týká i Vás, kompletní postup najdete v ebooku ZDE.

leden 2021

V lednu 2021 jsme slavnostně podali žádost o dodatečné povolení stavby. Tím bylo zahájenou řízení o dodatečném povolení stavby.

!!! pozor – zároveň tímto krokem vlastně úřadu dobrovolně oznamujete černou stavbu a úřad nemůže dělat nic jiného než zahájit řízení o odstranění stavby – viz dále. Tohle řízení se ale podáním žádosti o dodatečné povolení přeruší a čeká se, jak dodatečné povolení dopadne. Je to trochu krkolomné, ale prostě to tak je. Nejhorší je to množství doporučené pošty, která kvůli tomu chodí každému vlastníkovi. Šílené. Ale dále ke krokům dodatečného povolení

červenec 2021

V červenci 2021 jsme obdrželi výzvu k doplnění žádosti – chyběl nám tam totiž souhlas banky, u které máme vedenou hypotéku. To jsem tedy zdlouhavě sháněla a v srpnu žádost doplnila. Byla konečně kompletní.

pozn.: trvalo 6 měsíců než se úřad na naši žádost podívat – měli jsme tu opravdu velké prodlevy; běžně by tato lhůta měla být do 30 dni

září 2021

Po doplnění žádosti jsme obdrželi Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, které se uskutečnilo v září 2021.

říjen 2021

Následovalo doručení Výzvy k zaplacení správního poplatku ve výši 1500,- Kč

listopad 2021

ROZHODNUTÍ! Dodatečné povolení stavby nabylo právní moci v listopadu 2021. Tím tedy logicky došlo k zastavení řízení o odstranění stavby, protože stavba je tedy legálně povolena a není nutné ji bourat.

V souběhu probíhá Řízení o odstranění stavby:
  1. Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby (červenec 2021)
  2. Usnesení přerušení řízení o odstranění stavby (říjen 2021)
  3. Rozhodnutí zastavení řízení o odstranění stavby (listopad 2021 – správní poplatek ve výši 1000,- Kč)

V lednu 2022 jsme ohlásili dokončení stavby.

A po pár dnech nám došel dopis, kde je konečně uvedeno:

Stavba je dokončena a lze ji užívat.

Únor 2022: Vložení do KN – v souběhu s povolením jsem neřešila dělení a scelování pozemků, který geometrický plán zahrnoval. Takže jsem ještě musela zažádat stavební úřad. Sdělení, že nám stavební úřad dělení a scelování pozemků schvaluje, dorazilo v březnu 2022. Pak už jen chybělo vložit nový geometrický plán do katastru nemovitostí. To už byla tedy vlastně jen formalita. Samozřejmě i uvedený nesoulad v zápise od KN se tím vyřešil.

Kdo nezažil, neuvěří. Ta úleva, když je to konečně hotové.

V lednu 2023 jsme udělali změnu daně z nemovitosti, tu zaplatili v nové výši a mysleli jsme si, že je teda konečně HOTOVO. Šampáňo teklo proudem.

A ejhle ...

Červen 2023 – dopis s pruhem.. Otevírám celá nedočkavá, co jsem kde udělala, za jaký trestný čin si půjdu sednout.. 😊 A nestačím se divit. V záhlaví dopisu je uvedeno PŘEDVOLÁNÍ K PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ. …. Blablabla v rozporu s § blablabla jste provedli stavbu zahradního domku a přístřešku u rodinného domu…

„Úřad podle správního řádu předvolává podezřelého k podání vysvětlení. Podezřelý je povinen podat správnímu orgánu vysvětlení. Pokud bezdůvodně odepře podat vysvětlení, může mu správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 5000,- Kč. Jestliže se podezřelý bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.“

Já fakt za tu buňku půjdu bručet. Připravte mi pruhované tepláky, je to tu.

Tak jsme se s manželem dostavili. Vysvětlili jsme, jak stavba vznikla, a vyslechli si poučení. Správní orgán nám uložil blokovou pokutu na místě. Zaplatili jsme (oba dva – každý svou pokutu) a odešli. Tepláky nakonec nejsou třeba.

Tak a to je konec příběhu dodatečného povolení zahradního domku a přístřešku u našeho domu. 

S přestávkami 4,5 roku. Ten závěr berte s nadsázkou – je v tom trochu humoru, i když podstata věci je opravdu skutečná. Uvádím to tady proto, že dopis, který nakonec stavebníkovi dorazí do schránky, je opravdu dost ostře napsaný.

A nejednou jsem měla na uchu zoufalé lidi, kteří se bojí, co to zase je – a po takové době. Úřad na to má tři roky. Takže tentokrát jsem si tím prošla sama na vlastní kůži. Milé a příjemné to tedy není.

Ale co je hlavní! Máme vše v pořádku. Konečně. Táhlo se to neskutečně, ale prý všechny cesty vedou do Říma. Asi bych se tam někdy měla vydat, protože když jsem zvládla tohle, nějakej Řím zvládnu levou zadní.

colosseum, rome, italy-2030639.jpg

A co vy? Týká se Vás také dodatečné povolení? Máte nějakou „černou stavbu“?