Ve schránce máte zvláštní dopis z katastrálního úřadu… Co to znamená?

Na úvod bych Vás chtěla seznámit se situací, která už potkala nejednoho vlastníka nemovitosti u nás v České republice a pravděpodobně tento text čtete, protože se Vás to také týká. Na následujících řádcích bych chtěla zjednodušeně popsat, o co se vlastně jedná.

V souvislosti s revizí katastru nemovitostí provádí příslušné katastrální pracoviště pochůzky v terénu, kdy ověřuje správnost zapsaných informací v katastru nemovitostí. Tyto pochůzky mají za cíl dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným katastrálních mapách. Přesně tak je to uvedeno i v informačním letáčku, který by se měl objevit ve Vaší schránce.

Pokud ne, je možné ho najít na oficiálních stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního; přímý odkaz je pak TADY

A teď trochu prakticky

Zjednodušeně řečeno se kontroluje, zda stav vašich pozemků a staveb na nich odpovídá stavu, který mapa zobrazuje. A pokud ne, je vyžadovaná náprava. O ní Vás bude informovat pracovník katastru písemně a také Vám zašle právě takový dopis. Mě samotnou tato situace potkala v rodině několikrát. Naše babi by mohla vyprávět.

Revize katastru probíhá už několik let, a ještě nějakou dobu trvat bude. Je to opravdu dlouhodobá akce, plán dokončení revizí je nastaven až do roku 2027, první dokončené revize byly ukončeny v roce 2017. Rok dokončení ovšem rozhodně neznamená, že je katastrální území z tohoto pohledu v pořádku. Například v naší obci byla revize dokončena k březnu 2020. Na následující mapce můžete vidět, kolik nemovitostí ještě nemá stav uvedený do souladu.

Možná jste prohlídky staveb ve vašem okolí zaregistrovali, protože příslušný obecní úřad o revizi katastrálního území obce předem informuje. Přítomnost vlastníka u tohoto úkonu ale nutná není. Pokud nejsou žádné nesoulady zjištěny, ani jste tedy nemuseli revizi katastru ve vaší obci zaznamenat.

V některých vesnicích je situace relativně v pořádku a nesouladů je malé procento, v některých je ale nesoulad shledán až na polovině objektů. Pokud je tomu i u Vás, byli jste se stavem seznámeni a následuje řešení. My se na těchto stránkách budeme zabývat situací, kdy změny vyžadují doložení listiny. Tím je myšlen zápis nové stavby či přístavby – odborně zapsáno na výpise z katastru nemovitostí jako nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem nebo nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba.

! doporučení na závěr !

Rozhodně se nevyplatí data u novějších staveb nějak překrucovat, na to bych chtěla upozornit především. Běžný uživatel internetu ani nemusí vědět, že například stránky české internetové a mobilní mapové aplikace vyvíjené společností Seznam.cz známé pod jednoduchým názvem mapy.cz disponují velmi kvalitní leteckou fotomapou dostatečného rozlišení od roku 2003. Nezdá se to, ale už je to 18 let. Schválně, podívejte se sami. Někdy je to docela zajímavé sledovat vývoj vašeho sídla. A proto se nikdy nesnažte vydávat novostavbu garáže za kolnu, kterou postavil dědeček před čtyřiceti lety… 

Je třeba říci, že vydat se cestou oboustranného vyřešení situace, je ta nejlepší varianta. Odsouváním se problém bohužel neztratí. Každopádně není třeba se předem obávat, všechny problémy mají své řešení. V dalších článcích bych Vám chtěla ukázat, jak se k tomu postavit čelem a začít jednat.

Vyšlo z jednání s katastrálním úřadem , že potřebujete pasport stavby? Pak se určitě podívejte SEM

Pokud Vás téma zajímá, setkáme se u dalších článků a pokud byste se chtěli dozvědět něco více o mně, mé cestě a mému nadšení, čtěte TADY.