VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy; pro vyplnění text zkopírujte do jakéhokoliv textového editoru a v něm upravte)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:          Ing. Vlasta Roháčová

IČ:                    06881840

Adresa:           Boženy Němcové 220, 439 09 Slavětín

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@vlastarohacova.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte